PROSES KONTROLLERİ

Kurulan depo otomasyon yapısıyla ürün depoda istiflenirken, tüm saklama standartları ve pest kontrolleri sağlanmakta, kritik kontrol analizleri yapılmaktadır.